BETINGELSER

KONTANT MEDLEMSKAB.

Kontant betaling sker ved indgåelse af medlemskabet og gælder for den periode der er betalt for. Det ophører automatisk, når perioden udløber. Klippekort har en gyldighed på 1 år fra købsdato og kan som andre medlemsskaber sættes i bero, hvorved slutdatoen flyttes ifh beroperioden.

LØBENDE MEDLEMSKAB.

Ved oprettelse af et løbende medlemskab skal det tilmeldes PBS. Der betales kontant frem til næstkommende PBS-trækning samt for indmeldelsesgebyr. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket på din bankkonto den første bankdag i måneden. Scala opkræver endvidere månedlig gebyr for PBS trækningen til NETS. Medlemskabet er løbende, indtil det opsiges – jf. de gældende opsigelsesbetingelser

Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet.

Medlemsbrik.

Du skal altid medbringe din fremmødebrik i Scala, og brikken skal indlæses i kundecomputeren. Hvis du af en eller anden årsag ikke kan fremmøde dig på kundecomputeren, skal du altid henvende dig i receptionen. Mister eller beskadiger du din brik, skal det meddeles Scala, som aktivere en ny brik mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB.

Medlemskabet kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse kan kun ske på info@scala-centret.dk. Afmelding af PBS eller telefonisk henvendelse til Scala er IKKE gyldig opsigelse af medlemskabet. Opstår der tvivl om, hvorvidt medlemskabet skulle være opsagt, påhviler det medlemmet at dokumentere for opsigelsen ved fremvisning af Scala´udmeldelsesformular eller anden gyldig dokumentation.

BERO/PAUSE.

Dit medlemskab kan stilles i bero fra 1 til 4 uger gratis og fra 4 uger til 6 måneder – mod betaling af den til enhver tid gældende pris. Berosættelse kan ske ved personlig henvendelse i Scala. Hvis dit medlemskab sættes i bero efter vi har sendt vores PBS-trækning til næstkommende måned, vil kontingentet blive trukket på din konto, men komme til at stå tilgode på dit medlemskab, indtil du starter medlemskabet op igen. Berosættelse kan ikke finde sted i opsigelsesperioden og denne vil blive annulleret i tilfælde af opsigelse.

MANGLENDE BETALING.

Ved manglende betaling af det løbende medlemskab, udsendes først en påmindelse efterfulgt af 2 rykkerskrivelser med tilskrivning af rykkergebyr, hvis det skyldige beløb derefter ikke afregnes, videresendes restancen til inkasso. Der kan ikke trænes i Scala før betaling af skyldigt beløb, og medlemskabet vil derfor være spærret.

ÆNDRINGER AF PRISER OG MEDLEMSTINGELSER.

Scala forbeholder sig ret til at ændre priser og medlemsbetingelser. Disse vil blive varslet ved opslag i Scala, på vores hjemmeside samt via nyhedsbrev (til de medlemmer, som har tilmeldt sig dette) senest 45 dage før ændringen træder i kraft.

FREMMØDE TIL HOLDTRÆNING.

Fremmøde til holdtræning skal ske senest 5 minutter før holdstart, sker dette ikke, vil din plads blive givet til medlemmer fra en eventuel venteliste.

AFBUD TIL HOLDTRÆNING.

Du kan melde afbud til holdtræning indtil 2 timer før holdstart, enten via online booking eller i Scala. Når der er under 2 timer til holdstart, lukker holdet og hverken du eller vi kan afmelde dig. Ved for sent afbud eller manglende fremmøde til holdet, vil du blive opkrævet en afgift på den til enhver tid gældende takst.

AFLYSNING AF HOLD

Er der under 5 medlemmer tilmeldt et hold, to timer inden holdstart aflyses holdet. Er du tilmeldt holdet får du en sms om aflysningen.

VENTELISTE.

Står du på venteliste til et hold, er det dit ansvar at tjekke om du har fået plads på holdet. I det tilfælde at du ikke møder op til holdet, vil det gælde som for sent afbud og du vil blive opkrævet afgift, hvis du er rykket fra venteliste til hold.

Scala sørger for at du får noget for pengene – uanset hvor meget eller hvor lidt du går til den.

Når du har betalt, står Scala´s faciliteter til fri rådighed for dig i den valgte tidszone – dog undtaget specialaktiviteter.
Velkommen i Scala!

 

GENERELLE MEDLEMSBETINGELSER.